Kabul buyurur musun yüreğimi?

2012-10-15 02:21:00
Kabul buyurur musun yüreğimi? |  görsel 1

      Sana olan ihtiyacım, Senin büyüklüğün kadar ALLAHIM!.. Huzurunda, merhametine sığınıp, Cemâline yakışır bir güzellik dilerken kalbime, Aczimin ifadesi, gözyaşımdan başka bir şeyim yok, sana sunacak. Utancım, pişmanlığım ve tüm yokluğumla Sende olmaya gelsem, Kabul buyurur musun yüreğimi!..    Ey! bu sonsuz alemleri, bir zerreden var eden, Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarına yâr eden, Bizlere cenneti canân, cehennemi nâr eden, Rahmân olan,Rahim olan, bağışlayan RABB'İMİZ. Bu gece biz , ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz, beden beden imân ile sarındık. Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barındık, Açtığımız bu elleri, boş çevirme YÂ RABBİ ! Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden, Husûmetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden, Er geç, Sana gelmek için, geçeceğiz kabirden. Bize kabir azabını gösterme hiç YÂ RABBİ ! Bu gece af yağmurunu, sağnak sağnak ver bize, Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize, Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize, Mahşer günü, biz kulları, utandırma YÂ RABBİ ! Koru bizi, o günahkâr ve karanlık yollardan, Gıybet eden, iki yüzlü, o münâfık kullardan, Koru bizi, gâfillerle, sarmaş dolaş hallerden, Cümlemizi, hak yolundan, ayırma hiç YÂ RABBİ ! Senin Yüce kelâmını, baş tâcı edenlere, Ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere, Şu anda huzurunda, el açan bedenlere, Cennet anahtarlarını, ihsan eyle YÂ RABBİ !      ... Devamı

dua

2011-09-17 14:07:00

  Ey Rabbim... İçime öyle bir iman kuvveti ver ki, kalbim her attığında seni hatırlatsın... Ve kalbim her attığında da ismini zikrettirsin bana... Öyle bir iman kuvveti ver ki, H.z. Muhammed Mustafa (sav) gibi namaz kılmak nasip olsun. Her Kuran-ı Kerim okurken, gözyaşlarım bir de orada ki mânâlara aksın... Sen yaradansın ve her şeyi görüp, işitensin... Benim bu dualarımı da bilirim duyarsın... Sana en yakın olan yerdeyim ya Rabbi, secde de açtım semaya doğru ellerimi.... Gözyaşlarımla yalvarıyorum, beni de erenlerinden kabul eyle.. Bana da iman kuvveti ver. Ya Rabbi, beni de senin aşkınla ödüllendir. Beni de o mübarek subuti sıfatı görmeyi nail eyle... AMİN.... Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ey bütün alemlerin rabbi olan Allahım, sana sonsuz hamdüsenalar ederiz. Bütün salatü selamlar, rahmet ve selametlikler sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama, onun ehli beytine ve bütün ashabı kiramın üzerine olması için huzuru izzetinde niyaz ediyoruz, kabul eyle Yarabbi. Ellerimizi açtık semaya boyun büktük hazreti mevlaya. Dua edin kabul edeyim buyuruyorsun vaadimden dönmem diyorsun, sana güvendik, ellerimizi açtık, kapına yöneldik bizi boş gönderme Yarabbi. Yapacağımız duaları mekkedeki dualardan eyle, Sana aşık olanların, hakkıyla ibadet edenlerin dualarından eyle Yarabbi. Günahımız pek çok, divanında yüzümüz yok, birşey bahane et cümlemizi affeyle Yarabbi. Emrini tutamadık, kitabına uyamadık, lakin rahmetine güveniyor affedeceğine inanıyoruz. Ümitlerimizi boşa çevirme Yarabbi. Yarabbi. Sevdik seni ezelden, geçtik binbir güzelden, ey yeri göğü düzelten, sana geldik affet bizi. Zebanilere elimizi bağlatma, atıp cehenneminde tenimizi d... Devamı

iyi geceler...

2012-11-17 15:02:00

Gece Uykudan Önce Okunacak Dua Okunuşu: "Bismike ALLAHumme emutu ve ehya." Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) ALLAHım!" (Buhari, Deavat: 7) Geldi uyku zamanı Huzur gönder ya Rabbi, Bütün yaratıklara Rahatlık ver ya Rabbi Bütün müslümanlara Rahmetin boldur senin, Yardımını dilerim Hasta yatanlar için......... Temiz yatağımıza Sağ yatıp sağ kalkalım, Sabahleyin neş`èyle Yolumuza çıkalım......... Güzel rüyalar görüp Uyanalım İNŞALLAH, La ilaha illaALLAH, Muhammed Rasulullah.......     Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevlamız buyuruyor ki: "Kullarım (Habibim) sana beni sorunca (haber ver ki) işte ben muhakkak yakınımdır. Bana o dua edenin davetine icabet ederim. (Bakara:186) Gece edilen dualar daha makbuldur. Gecenin yarısı geştiği vakit ve insanların uykuda bulundukları bir demde Rabbi Teala nida eder: "Var mı Zat-ı ehadiyyetime dönüp tevbe edici, var mı benden isteyici, varmı mağfiret dileyici?" Yani kullarım benden istesin de onların ellerini eteklerini rahmetimle doldurayım, onların dileklerini kabul edeyim, onları rızama erdireyim denilmektedir. Bu ne güzel, ne hoş ikramdır...   Bu sükûn ölmek için mi sessizce? Ne güzel bu yağış göklerden gece, Rabbim, ne güzel gecelerin!" Gece, yürüdüğümüz anda adımlarımızın en küçük sesini dahi duyabilme imkânını hazırlar bize. Gecenin bir bereketi olsa gerektir, gecenin sayısız bereketlerinden birisi olarak. Uyanık gönüllerin yakalayabildiği bir bereket. Gece, bizi esrarengiz bir sevgili olarak kendisine çağırır. Gece, semadaki ren... Devamı

Allah'ım!

2010-10-13 01:32:00

Ey alemlerin Rabbi! Ey sevgiyi sevgiyle yaratan! Ey seven, sevdiren ve sevindiren! Ey rahmetin sonsuz kaynağı! Ey merhametlilerin ne merhametlisi! Ey gönüllerin mutlak hakimi! Ey zatını hamd ile aziz olduğum! Ey zatını hamdden aciz olduğum! Ben, layıkıyla övemem Seni, Sen, övdüğün gibisin kendini. Seni, layıkıyla ancak Sen tanırsın, Seni, layıkıyla ancak Sen översin. Hamd'im Sana mahsustur, sena' m Sanadır. Umudum, korkum ve sevdam Sanadır. Özümü Sana çevirdim, Sana tutundum. Elimi Sana açtım, gönlümü Sana sundum. Beni kovmaz diye kapına geldim! Affı boldur diye affına geldim! Tuttum günahımdan yüzüme perde! Kulluk edemedim lütfuna geldim! Allah' ım! Kanadı kırık bir kuş gibiyim. Uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyorum. Yarım bırakılmış bir düş gibiyim. Yardan da serden de geçemiyorum. Menzile erememe korkusu sardı benliğimi Kolum kanadım kırık, gönlüm bin pare! Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi! Yaraları saran, dağılanı toplayan Sensin! Varlığım Senin varlığının şahidi! Varlığım Senin Rahmetinin şahidi! Allah' ım! Ey vedud olan! Hem seven, hem de sevilmeyi dileyensin. Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı! Biz var ettiğini severiz, Sen sevince var edersin! O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et! O sonsuz sevgi selinin içine bizide kat: sev bizi! Sen seversen sevdirirsin: sevdir bizi! Sevdiğini cennetinle sevindirirsin: sevindir bizi! Allah' ım! Varsın, bütün kainat varlığının aynası. Birsin, bütün mevcudat birliğinin şahidi. İnanmışız; her ne ki tek, o Yaratandır' dır. Biliriz ki; her ne ki çift, o yaratılandır. Her şey Sana muhtaç, hiçbir şeye muhtaç değilsin Sen. Eh... Devamı

Esmaül Hüsna Ve Şerhi ismi Celil Anlamı Tesbih Adedi..

2010-06-21 01:17:00

  Esmaül Hüsna Ve Şerhi İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİ Er- RAHMÂ N Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah (c.c.)'ın sevgilisi olmak Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmak El- MÜ'MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak El- BÂRİ' Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur El- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve ö... Devamı

Bir Nefeslik Mola Ver!

2010-06-15 02:48:00

  Yavaşla... Yükünü omuzlarından indir.. Gaflet gözlüklerini çıkar... Günah terlerini tevbe mendiliyle sil.. Sunulan iman şerbetlerinden iç.. iç.. iç.. Bir nefeslik mola ver. Tekrar düşün! Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Necisin? Cevabı bul, bil, YAŞA! Ebedi NAR olma! Ebedi NUR ol!    http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3http://cennet37.blogcu.com/sayfa/3alıntı ... Devamı

Yâ Azîz-ü Yâ Ğaffâr!

2010-05-28 01:02:00

    El Gaffar Günahları çok örten, mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan. Kulunu görüp gözleyip Kusurlarımız düzleyip Günahlarımız gizleyip Affeyle bizi “Yâ Gaffar” Ey sevgili, En sevgili, Ey rahmeti bol olan ALLAHım, Asırlık günahlarımın gölgesinde ellerimi sana doğru açtım. Her tarafı karlı iki dağ arasındayım. Zaman buruk, günahlarımın terkisinde. Yüreğimde utancım düğüm düğüm. Bir kör hafızım, günahlarını sayıklayan. Esmeyi unutmuş bir rüzgarım, seherin nazlı sarkacında. Kabuslara uyanan bir rüyayım, uykuların orucunda. Günah sularının arkında devrile devrile akıyorum. Umudum sensin. Güvendiğim tüm dağlardan çekildim. Sana sığındım ALLAHım, sana inandım, sana güvendim... Mağfiretine muhtaç bu yürek, böylesine zor zamanda... Günah ettik kusur ettik Affeyle bizi “Yâ Gaffar” Aklı nefse esir ettik Affeyle bizi “Yâ Gaffar” Rahman olan, Rahim olan, sultan olan büyük ALLAHım, Rabbim, Bahtımın yıldızı bildiğim her şey karanlıklara gark etti garip ruhumu. Aşka mayalanan bütün sözler ya tutarsa umudunu taşımadan unutuldu. Dilsiz gecelerin mecnunu olan yüreğimi kahreden günahlarım, ayaklarımda bağ oldu. Bu... Devamı

Bir tevekkül iliştir kalbime Allahım

2010-04-10 01:03:00

Bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim; Ilık bahar rüzgârları gibi ferahlatsın yaralarımı Sürüklesin sonbaharı, eylülü hatta hüznü bile Ben ikindi vaktinin yorgun tutsağıyım Uzayan gölgemle birlikte kısalan ömrüm, kızıllaşan gökyüzüne dalmış sönük gözlerim var Muhtaçlığımı, acizliğimi katıp duama bir tutam tevekkül istiyorum Rabbim; bakışlarıma, yitiklerime, kaybedişlerime Bir tevekkül istiyorum Rabbim; gözlerimin kapandığı yer umut, açıldığı yer Allah'u Ekber! Bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim! Suskunluğumun adı olsun Ayaza çekmiş gecelerimin sızılarını sustursun önce Dindirsin bütün hesaplarımı, kavgalarımı, anlamsız gürültülerimi Sakin ve suskun bir teslimiyette bulayım âlemin huzurunu Biliyorum, sessizlik gecenin üzerinde bir yük değildir sadece Her kalem kâğıtlara önce sessizliği yazar ve her sessizlik önce aşka bular kendini Meryem suskunluğuna bulanmış aşk-ı tevekkül istiyorum senden ey Rabbim Yalnızca senden ve yalnızca senin aşkını istiyorum Bir inşirah, bir genişlik, bir tevekkül… Kalemimin ilk hecesi sükût, son hecesi Nûn Bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim! Tebessümler bıraksın yüzümde Baharı bekleyen tohumlarım filizlensin kalbimin otağında Ufak bir çocuk saflığıyla bürünsün duam ellerime Gözyaşlarım beklediğim muştularımı beslesin Bir tevekkül bahşet ey Rabbim gönlüme, duama, sabrıma Yeni bir dirilişi müjdeleyen bir bahar örülsün hayatıma Gözyaşlarımın dilini bilen sensin, tut kelimelerimin niyazını, tut ellerimi, tut beni ey Rabbim ve bir tevekkül kondur yüreğime… Bir tevekkül iliştir kalbime ey Rabbim! Ar... Devamı

DUA...

2010-02-27 23:49:00

      ALLAH'ım! Bana dilimle değil, halimle vazetmeyi nasip eyle, ALLAH'ım! Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, ALLAH'ım! Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı ,salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür, ALLAH'ım! Dinimizi dünyanın mehri yapmaktan, acıkınca da inançlarımızı yemekten cümlemizi muhafaza eyle, ALLAH'ım! Beni, beni benim önüme engel olmaktan, Beni, benim hayatımın kemirgeni olmaktan, Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle, ALLAH'ım! Bakışımızı ibret, Sukutumuzu hikmet, Konuşmamızı sanat ve marifete dönüştür, ALLAH'ım! Boşa bakanlardan, Boşa susanlardan, Boşa konuşanlardan eyleme, ALLAH'ım! Zenginlerimizi hamiyetsiz, Fakirlerimizi gayretsiz, Alimlerimizi amelsiz, İdarecilerimizi adaletsiz bırakma, ALLAH'ım! İdarecilerimizin, feraset, merhamet ve basiretini, Halkımızın da hürmet, hizmet ve hamiyetini artır ALLAH'ım! Semalarımızı bayraksız, bizleri hürriyetsiz, camilerimizi cemaatsız, cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma, ALLAH'ım! Dahili ve harici düşmanlardan sana sığındığımız gibi; cehaletin,tembelliğin,zaman israfının şerrinden de sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle, ALLAH'ım! Önce Hak'tan, sonra haksızlıktan korkmayı nasip eyle, ALLAH'ım! Yetenek israfından, Kapasite israfından, Zaman israfından ve israfın her türlüsünden muhafaza eyle ALLAH'ım! Ertelemekten, üşenmekten, yılmaktan, vazgeçmekten, yarına bırakmaktan ve buna benzer hastalıkların şerrinden muhafaza eyle. Bu hastalıklara karşı Alim, Hakim ve Şafi isimlerinden acilen şifalar ihsan eyle ALLAH'ım! Beynimizi, malumat ishali olmaktan, Aklı... Devamı

ey nebi...

2010-02-27 20:57:00

  Savruluyoruz Ey Nebî! Kurumuş yaprak gibi kaldık hayatın önünde. Düşmanla göğüs göğse çarpışırken değil; kendimizle baş başa kalınca yenildik biz. Bir kez değil; bin kez… Büyüdük, zenginleştik yasak meyveyi yedikçe. Evlerimizle, arabalarımızla süsledik içimizdeki karanlığı. Savruluyoruz Ey Nebî! Dostluğu unuttuk. Abdullah İbn-i Ubeylerle çıktık yola. Ebu Cehillerle yaşamak oldu en büyük zevkimiz. Şairlerin şiirleriyle avutuyoruz artık gönlümüzü.   Savruluyoruz Ey Nebî! Rüzgârın önünde toz gibi. Savruldukça körleşiyor, körleştikçe savruluyoruz. Ne nerde durduğumuzu biliyoruz artık ne de nereye gittiğimizi… Savruluyoruz Ey Nebî! Kimse tutmuyor elimizden. Düşman olduk birbirimize. Akan kanı görmüyor gözlerimiz. Tepelerdeki yerimizi terk ettik. Bilemedik en büyük ganimetin sevgi ve sadakat olduğunu. İçimiz yanıyor ve içimizin yangınından başımızı kaldırıp da bakamıyoruz etrafımıza. Göremiyoruz coğrafyamızın buz tuttuğunu. Göremiyoruz güllerin solduğunu. Savruluyoruz Ey Nebî! Elinden tutmuyoruz kardeşlerimizin. Gözyaşlarını silemiyoruz. Dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle gülemiyoruz. Gurbetteyiz ey Nebî. Gurbetlerimizden dönemiyoruz. Savruluyoruz Ey Nebî! “illâ” diyoruz dilden ama “lâ” diyemiyoruz. Gel de öğret bize “hayır” demeyi. Yolumuzu aydınlat! Bizi tekrar bir araya topla. Ümmet olalım yeniden.. EYY RABBİM GÜLLERİN EN GÜZELİ OLAN EFENDİMİZİN SEVGİSİNE VE ŞEFAATİNE NAİL EYLE BİZLERİ... alıntıdır ... Devamı

mevlid kandili duası

2010-02-25 16:29:00
mevlid kandili duası |  görsel 1

EÛZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller güzeli Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım! Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılan mübarek günleri vardır. bir gün daha vardır ki, o da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. Bizler şimdi o anı yaşıyoruz. Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımız bu kutlu zaman diliminde, Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle, ümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla, Şefkat Peygamberi’nin ruhaniyetine sığınarak, sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya rabbi Ey her şeye gücü yeten ... Devamı

Ne olur ALLAH’ım !

2010-02-06 00:02:00

             Ne olur Allah’ım ! Günah işlerken alma canımı.. Tevbe ederken al.. Veya bir hayır işlerkensenin rızan için.. Allah’ım ! İnan zor Şeytan zekiben yavaş.. Öyle bir an geliyor ki Deniz bitti Rahmetin yetişiyor imdada..oluyor bana yoldaş. Ah bir kuvvetlendirebilsem imanımı.. Nefs’imi istediğim kalıba bir sokabilsem.. Yazıkki imanla küfür atbaşı gidiyor.. Ne olur Allah’ım ! Kafir olarak alma beni huzuruna.. Yak gerekirse şu günahkar bedenimi.. Yıllarca cehenneminde.. Ama son nefeste imanla al canımıne olur Allah’ım !.. Merhamet et şu günahkar kuluna Canım feda kitabının Habibinin yoluna.. Biliyorum günahkarım Rahmetinin büyüklüğü umudum Beni nefs’imin ve şeytanın eline bırakma Allah’ım !..   amin      ... Devamı

10 SURE 10 ŞEYİ ENGELLER

2010-02-04 00:07:00

       10 SURE 10 ŞEYİ ENGELLER   FATİHA: Allah’ın gazabını   YASİN: Kıyamet gününde susuzluğu   DUHAN: Kıyamet korku ve dehşetini   VAKIA: Fakirliği, miskinliği   MÜLK: Kabir azabını   KEVSER: Hasımların kinini   İHLAS: İki yüzlülüğü, samimiyetsizliği   FELAK: Hased edenlerin hasedini   NAS: Vesveseyi engeller   AMİN 4 HARFTİR. ALLAH AMİN DİYENİ 4 BELADAN KORUR:   1) İmanın kalbden ayrılması   2) Hesab gününün korkusu   3) Sıratı geçememe endişesi   4) Cehennemden aşağı inen basamaklarda ebediyyen kalma belalarından korur.   10 SURE 10 ŞEYİ ENGELLER   FATİHA: Allah’ın gazabını   YASİN: Kıyamet gününde susuzluğu   DUHAN: Kıyamet korku ve dehşetini   VAKIA: Fakirliği, miskinliği   MÜLK: Kabir azabını   KEVSER: Hasımların kinini   İHLAS: İki yüzlülüğü, samimiyetsizliği   FELAK: Hased edenlerin hasedini   NAS: Vesveseyi engeller   AMİN 4 HARFTİR. ALLAH AMİN DİYENİ 4 BELADAN KORUR:   1) İmanın kalbden ayrılması   2) Hesab gününün korkusu   3) Sıratı geçememe endişesi   4) Cehennemden aşağı inen basamaklarda ebediyyen kalma belalarından korur. alıntıdır ... Devamı

Allahım!

2010-01-23 01:43:00

Allahım beni sensiz Varlığından habersiz Şefkatinden nasipsiz Kimsesiz ve sahipsiz Yardımından desteksiz Bırakma hiç ALLAHIM İyi günümde kötü günümde Her anımda her halimde Nefes alış verişimde Hayallerimde ve düşümde En son sana dönüşümde Benimle ol ALLAHIM Ömür vefa ettiğinde Azrail geldiğinde Son nefesi verdiğimde Kefenimi giydiğimde Tabutuma girdiğimde Musallaya geldiğimde Sen yardım et ALLAHIM Kabire girdiğimde Öteleri gördüğümde Münker nekir geldiğinde Hesaplar döküldüğünde Yapa yalnız kaldığımda Sen yardım et ALLAHIM Sura üflendiğinde Kıyamet koptuğunda Dağlar yürütüldüğünde Yıldızlar döküldüğünde Tekrar dirildiğimde Mahşer yerine geldiğimde Sen yardım et ALLAHIM HİKMET GÜNDÜZ   ... Devamı

mutluluk nerdeymiş?

2010-01-10 13:15:00
mutluluk nerdeymiş? |  görsel 1

İnsanoğlu mutluluğu hep hor kullanıyormuş... Hep şikayetçi hep bıkkınmış... Birgün melekler mutluluğu saklamaya karar vermişler... Saklayalım, zor bulsunlar... Zor buldukları için belki kıymetini bilirler diyerek başlamışlar tartışmaya... Mutluluğu saklamak kolay değilmiş çünkü... Kimisi: Everest'in tepesine saklayalım'' demiş, kimisi: Atlas Okyanusu'nun dibine'' demiş. Tac Mahal'in kubbesi, Mekke sokakları, İtalyan sofrası... Bir hastanenin yenidoğan odası, dondurma külahı, şarap şişesi.. Sigara paketi, lale bahçesi... Pek çok yer düşünmüşler ama hiçbiri yeterince zor gelmemiş... Derken meleklerden biri: İÇLERİNE SAKLAYALIM '' demiş... Kimsenin aklına gelmez içine bakmak!!!'' İşte o gün bugündür mutluluk insanın kendi içinde saklıymış... Hiçbir mutluluk kolay gelmiyor.Kolay kolay gülmüyor insanın yüzü... Emekte ve insanın içinde saklı mutluluk... Ne başkasının ekmeğinde, ne başkasının evinde, ne de başka bir şeyde... Bu yüzden gözünüz hep içeride olsun... Siz dışını boşverin, içine bakın... ALINTIDIR  ... Devamı